Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Trước khi khởi công xây dựng một căn nhà, chủ đầu tư phải chuẩn bị bộ hồ sơ (trong đó có mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng) gửi đến cơ quan nhà nước theo đúng quy định. Bài viết dưới đây của Happynest sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn mới nhất, chính xác nhất và đang có hiệu lực do Bộ Xây dựng ban hành.

Vậy để có được một bộ hồ sơ hoàn thiện, đầy đủ và chính xác, gia chủ cần chuẩn bị những giấy tờ pháp lý gì? Khoản 1 điều 95 Luật Xây dựng 2014  đã quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.”

Đối với loại giấy tờ pháp lý đầu tiên là đơn đề nghị cấp phép xây dựng, ngày 20/12/2012 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Nội dung thông tư đã quy định các mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình khác nhau, trong đó có hai loại công trình phổ biến hiện nay là nhà ở riêng lẻ ở đô thị và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Luật Xây dựng 2014 và các thông tư, nghị định quy định về công trình xây dựng.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị (phụ lục 13)

Phụ lục số 13

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ hộ: …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

– Tại: ……………………………………. . …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..

– Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: …………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………..

– Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày ………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Hình ảnh nhà ở riêng lẻ tại đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Hình ảnh minh họa nhà ở riêng lẻ ở đô thị tại thành phố Hà Nội.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (phụ lục 14)

Phụ lục số 14

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP X Y DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ………………………………………………….

1. Tên chủ hộ gia đình:  …………………………………………. ……………………….

– Số chứng minh thư: …………………………Ngày cấp: ………………………………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: ……………………….. …………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………… ……………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: …………………………………

– Diện tích xây dựng tầng một …………………..m2 ……………………………….

– Tổng diện tích sàn ………………….. m2 ……………………………………………….

– Chiều cao công trình ………………..m; số tầng  ………………………………….

4. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

……..,ngày……..tháng……..năm……..

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Hình ảnh minh họa nhà ở riêng lẻ tại nông thôn.

Xây dựng một căn nhà, các hộ gia đình, cá nhân đều phải xin cấp giấy phép xây dựng. Đây là một thủ tục pháp lý bắt buộc. Vì thế bài viết đã cung cấp đầy đủ và chính xác hai mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị và nông thôn theo đúng quy định của Bộ Xây dựng. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hãy tham khảo và lựa chọn nguồn tin chính thống để hoàn thiện bộ hồ sơ của mình, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.

Bài viết: Cẩm Tú

Theo Happynest.vn